RESURSE TURISTICE

BUJORENI

Muzeul Satului Vâlcean

Profil: Etnografie, arhitectură populară.

Muzeul  Satului Vâlcean  şi-a conturat profilul său tematic, încă din 1974, sub forma unui sat-muzeu menit să reconstituie pe o suprafaţă de 8 hectare imaginea  funcţională  a unei aşezări  rurale  tradiţionale,  cu toate instituţiile social-culturale.

program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni închis
program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 10,00 – 17,00, luni închis

CĂLIMĂNEŞTI

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Cozia

Profil: Artă Religioasă.

Ctitoria lui Mircea cel  Bătrân – Cozia (1388),  cuprinde  icoane de lemn (sec. XVI-XIX), cărţi  vechi   religioase, argintărie de cult, mobilier bisericesc.

Muzeul Schitului Ostrov

Muzeul  s-a  inaugurat  pe 19  iunie 2010. Cuprinde  o  colecţie  muzeală intitulată în mod simbolic „Istoria Schitului Ostrov  în lumina documentelor”. În mănăstire se află icoana Maicii Domnului (icoană făcătoare de minuni).

 COSTEŞTI

Colecţia de Artă „Alexandru Balintescu”

Adresă: Centrul Cultural „Constantin Popian”;

Profil: Artă plastică românească.

Colecţia de artă a  fost donată localităţii de Alexandru Balintescu. În cele patru  săli de colecţii sunt  expuse  lucrări  ale artiştilor: Gheorghe Tomaziu, Rodion  Gheorghiţă,  Florin Niculin,  Horia  Bernea,  Marin  Gherasim  etc. Sunt expuse lucrări de sculptură aparţinând lui Gheorghe D. Anghel.

program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni inchis
program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 9,00 – 17,00, luni inchis

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Arnota

Profil: Artă religoasă.

Colecţia  cuprinde  icoane de lemn (sec. XVII-XIX), veşminte monahale, obiecte de argintărie, mobilier de cult, documente, carte veche românească. 

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Bistriţa

Profil: Artă religioasă.

La Bistriţa se păstrează  moaştele Sfântului Grigore Decapolitul. Colecţia include de asemenea obiecte de artă religioasă.

Muzeul Trovanţilor

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, situată în sudul comunei, lângă DN 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu. Are o suprafaţă de 1,1 hectare şi a fost constituită ca rezervaţie geologică. Trovanţii sau concreţiunile grezoase reprezintă cimentări locale în masa nisipurilor ce le conţin, iar secreţia neuniformă a cimentului conduce la diferite forme ale acestora, uneori cu totul bizare. Sunt stranii, bizare, au forme sferice, elipsoidale ori au aspectul cifrei opt. Au mărimi diferite, de la căţiva centimetri până la câtiva metri. “Se nasc” într-un deal nisipos, se desprind dintr-o râpă şi cad într-o vale.

COSTESTI

Colecţia de Artă „Alexandru Balintescu”

Adresă: Centrul Cultural „Constantin Popian”;

Profil: Artă plastică românească.

Colecţia de artă a  fost donată localităţii de Alexandru Balintescu. În cele patru  săli de colecţii sunt  expuse  lucrări  ale artiştilor: Gheorghe Tomaziu, Rodion  Gheorghiţă,  Florin Niculin,  Horia  Bernea,  Marin  Gherasim  etc. Sunt expuse lucrări de sculptură aparţinând lui Gheorghe D. Anghel.

program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni inchis
program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 9,00 – 17,00, luni inchis

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Arnota

Profil: Artă religoasă.

Colecţia  cuprinde  icoane de lemn (sec. XVII-XIX), veşminte monahale, obiecte de argintărie, mobilier de cult, documente, carte veche românească. 

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Bistriţa

Profil: Artă religioasă.

La Bistriţa se păstrează  moaştele Sfântului Grigore Decapolitul. Colecţia include de asemenea obiecte de artă religioasă.

Muzeul Trovanţilor

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, situată în sudul comunei, lângă DN 67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu. Are o suprafaţă de 1,1 hectare şi a fost constituită ca rezervaţie geologică. Trovanţii sau concreţiunile grezoase reprezintă cimentări locale în masa nisipurilor ce le conţin, iar secreţia neuniformă a cimentului conduce la diferite forme ale acestora, uneori cu totul bizare. Sunt stranii, bizare, au forme sferice, elipsoidale ori au aspectul cifrei opt. Au mărimi diferite, de la căţiva centimetri până la câtiva metri. “Se nasc” într-un deal nisipos, se desprind dintr-o râpă şi cad într-o vale.

BĂILE GOVORA

 

Muzeul de arheologie si arta religioasa Gheorghe Petre.  Colectia de arheologie contine peste 4000 de piese, incepand cu perioada preglaciara, epoca neolitica, perioada de tranzitie spre bronz, inceputul si epoca bronzului clasic, prima si a doua epoca a fierului, precum si un bogat material arheologic ce documenteaza formarea, continuitatea si prezente poporului roman in hotarele lui firesti.

Program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni închis
Program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 9,00 – 17,00, luni închis

DRĂGĂŞANI

Casa Memorială Gib Mihăescu

Profil: Memorialistică.

Casa în care a locuit şi lucrat scriitorul în perioada 1920-1930.

Muzeul Viei şi Vinului

Adresă: Str. Gib Mihăescu, nr. 22;

Profil: Etnografie.

Clădirea  este  construită  în  anul 1920. Din 1974  s-a  organizat Muzeul Viei  şi  Vinului,   cuprinzând   obiecte   specifice   pregătirii,   preparării   şi conservării vinului.

FRÂNCEŞTI

Colecţia Muzeală a Mănăstirii Dintr-un Lemn

Adresă: Satul Dezrobiţi;

Profil: Artă religioasă.

Colecţie bogată de obiecte pentru  cultul religios, icoane pe lemn şi sticlă, carte veche  românească,  broderii  etc. Tot  aici  se află  şi „Icoana  Maicii Domnului”, de  care se  leagă  istoria  acestei ctitorii. Cercetătorii consideră că icoana este procurată de la Constantinopol (sec. al XIV-lea).

HOREZU

Horezu este un oraş aflat la 43 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 67), renumit centru tradiţional de olarit. Aici se ţine în fiecare an, în perioada verii, Festivalul ceramicii “Cocoşul de Hurez” care face apel la unul din motivele cele mai folosite in ceramica din zonă. Ceramica este prezentă atât în cadrul magazinelor de specialitate, cât şi la atelierele proprii ale ceramiştilor horezeni.

Atracţii turistice principale : Mănăstirea Horezu, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, din anul 1690, Mănăstirea Bistriţa (1492-1494), Mănăstirea Arnota (1634).

RÂMNICU VÂLCEA

Parcul Zăvoi din Râmnicu Valcea este unul din cele mai vechi parcuri din ţară organizate ca atare, datând din anul 1850. În parc, printre copacii seculari, se află Lacul Zăvoi, un restaurant, precum şi sediul Teatrului Municipal Ariel. La intrarea în parc se găseşte Monumentul domnitorului Barbu Ştirbei, operă a profesorului Constantin Mihăilescu din anul 1920. Tot în parc se află şi “Fântâna lui Turbatu”, construită de C. Măldărescu, zis “Turbatu” în 1844, centrul adunării revoluţionare de la 29 iulie 1848 când, pentru prima dată într-un cadru oficial, a fost intonat actualul imn de stat al Romaniei, “Desteapta-te romane”.

Muzeul de Istorie al Judeţului

Adresă: Calea lui Traian, nr. 143;

Profil: Istorie, arheologie preistorică, perioada geto-dacă şi romană.

Muzeul se află într-o clădire construită în 1898 (fostă şcoală).

Program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni închis
Program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 10,00 – 17,00, luni închis

Muzeul de artă „Casa Simian”

Adresă: Str. Carol I, nr. 29;

Profil: Artă plastică românească, artă religioasă.

Casa Simian adăposteşte în prezent colecţiile de artă  plastică ale Muzeului Judeţean Vâlcea. Colecţia de  artă  medievală  cuprinde  icoane  şi obiecte de cult din secolele XVI-XIX, provenind numai din judeţul Vâlcea se remarcă  unele piese cu valoare de unicat. Colecţia de artă plastică alătură pe simeze lucrări ale unor artişti din epoca redeşteptării naţionale din secolul al XIX-lea şi valori importante ale picturii româneşti.

Program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni închis
Program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 10,00 – 17,00, luni închis

Casa Memorială „Anton Pann”

Adresă: Str. Ştirbei Vodă, nr. 18;

Profil: Memorial – istoria literaturii.

Monument  de  arhitectură   urbană,  construit  la  jumătatea  secolului  al XVIII-lea. Obiectivul  muzeal îl ilustrează interiorul  unui  modest  salon orăşenesc de  târg,  de la mijlocul secolului al XIX-lea. A doua încăpere a casei, prezintă un interior cu mobilier pictat, specific zonei transilvănene. Ultima  încăpere a  expoziţiei  prezintă lucrările muzicale, culegerile de folclor,  poezii şi opere  care  pun  în  evidenţă activitatea tipografică şi literară a lui Anton Pann.

Program de vară (aprilie – octombrie) : zilnic 10,00 – 18,00, luni închis
Program de iarnă (noiembrie – martie): zilnic 9,00 – 17,00, luni închis

Colecţia Muzeală a Arhiepiscopiei Râmnicului

Adresă: Str. Carol I, nr. 53;

Profil: Artă religioasă.

Colecţia  se află  în  Palatul  episcopal  (sec. XVIII – XIX).Sunt incluse colecţii  de icoane  pe lemn din secolele XVII-XX,  lucrări  de  Gheorghe Tattarescu, mobilier, argintăriede cult, carte românească etc.